Possible Fraud in Greater Manchester area / Potencjalne oszustwo na terenie Manchesteru

*please scroll down for Polish version

GMP and Lancashire Police have received complaints recently from people regarding the following M.O.

Adverts have been placed on Facebook inviting people to become Personal Trainers in the North of England – these are usually in Polish and accordingly target Polish speaking residents.

The offenders use the Company name PT Active Academy Ltd, the complainants paid upwards of £500 for a 2 month home study course which culminated in a 2-day course at a local Gym.

The Trainer/offender will have attended and arranged with the gym to hire out a classroom under some sort of guise, eg they are teaching Polish immigrants life skills for their new lives in England.

The fraudsters then use the gym to finish off the supposed qualification in Fitness instruction and personal training before issuing each customer with a ‘useless’ certificate before leaving the gym.

The Gym staff are unaware and the victims are tricked by the fact their final instruction has taken place in a gym.

Please make members of the public, reception staff and managers aware at your local gyms to be on the lookout for this type of request/activity and to call local Police if they have any concerns that this fraud is being attempted at their location

 

Fraud Unit

Serious Crime Division

Greater Manchester Police

Tel: 0161 8566530 (Direct Dial)

Ext: 66530 (via switchboard)

Mobile 07770 267126


Policja miasta Manchester oraz hrabstwa Lancashire otrzymała niedawno zażalenia dotyczące opisanej niżej działalności.

Na Facebooku zostały umieszczone reklamy zachęcające do ukończenia kursu na trenera osobistego na terenie Anglii Północnej – zazwyczaj publikowane w języku polskim oraz adresowane do polskojęzycznych odbiorców.

Sprawcy posłużyli się nazwą firmy PT Active Academy Ltd. Ofiary procederu z góry uiściły opłaty wysokości 500 funtów za dwumiesięczny kurs w warunkach domowych, kończący się dwudniowym szkoleniem w lokalnej siłowni.

Trenerzy-naciągacze skontaktowali się z lokalną siłownią i zaaranżowali wynajem sali pod jakimś wymyślonym pretekstem, np. oferowanego Polakom szkolenia pomagającego w adaptowaniu się do warunków życia w Anglii.

Następnie oszuści korzystali z siłowni do ukończenia rzekomego kursu z zakresu instruktażu fitnessu oraz treningu osobistego, a przed opuszczeniem lokalu wydawali swoim klientom bezwartościowy certyfikat.

Pracownicy wykorzystywanych punktów nie byli świadomi problemu. Ofiary dały się nabrać ze względu na fakt, że ich końcowe szkolenie odbywało się – zgodnie z zapowiedzią – w siłowni.

Prosimy, uświadom członków twojej społeczności, pracowników recepcji i kierowników lokalnych siłowni, aby byli wyczuleni na tego typu aktywność oraz skontaktowali się z lokalną policją, jeżeli podejrzewają, że w ich okolicy podjęto próbę podobnego oszustwa.

 

Fraud Unit

Serious Crime Division

Greater Manchester Police

Tel: 0161 8566530 (Direct Dial)

Ext: 66530 (via switchboard)

Mobile 07770 267126

Leave a Comment