Encounter with Islam

*Please see below for Polish and Russian version

 

Are you curious about religions in Manchester? Would you like to find out more about Islam in particular? Are you tired of relying on media reports and secondary sources only? Step out of your algorithm bubble, take part in Europia’s “Encounter with Islam” and make up your own mind!

Day programme:
13:00-15:30 Lunch and introductory workshop with the Europia team and Rabbi Warren Elf at St. Wilfrid’s Chapel, Hulme (Europia).

16:00-17:30 Guided tour of Khizra Masjid in Cheetham Hill and conversation with members of the Mosque community.

How to participate?
Register for the event Encounter with Islam (Sunday, 11th February 2018 from 13:00 to 17:30) by contacting us via Facebook or the details provided below. Participation is FREE and there is an option to receive a travel bursary using public transport to get to the event. The number of places is limited, so make sure to register early. Please provide the full name, age, and postcode of all participants you would like to register.

Contact
Email: Hannah.w@europia.org.uk
Or call/text: 07548997948


Czy interesujesz się religiami w Manchesterze? I szczególnie Islamem? Czy jesteś smęczony/a czytać i poznać tylko to, co piszą o Islamie w mediach? Wyprowadz się ze swojej “bańki algorytmu”, bierz uddzial w “Spotkaniu z Islamem” organizowane przez Europia Manchester, i zacznij budować swoją wiedzę i własną opinię na temat Islamu.

Program dnia:
13:00-15:30 Obiad i warsztat wprowadzący z zespołem Europii w St. Wilfrid‘s Chapel, Hulme (Europia).

16:00-17:30 Zwiadzanie Meczetu Khizra Masjid w Cheetham Hill i rozmowa z przedstawicialami meczetu.

Staramy się przetłumaczyć program całego dnia z Angielskiego na Polski.

Jak brać uddział?
Kontaktuj się z nami i zapisz się na wydarzenie Spotkanie z Islamem w Niedziele, 11.02.2018r. od godz. 13:00 do godz. 17:30 (przez fb lub przez namiary podawane poniżej)! Uddział jest bezpłatny, jest możliwosć zwrotu koszty podróży transportem miejskim. Liczba miejsc ogranicznona, więc warto się szybko zapisać. Proszę poddać imię, nazwisko, wiek i kod pocztowy uczestników.

Kontakt
Wyślij mail na adres: Hannah.w@europia.org.uk
Lub zadzwoń/ wyślij sms: 07548997948


Europia приглашает вас на:

Встречу с Исламом

Воскресенье, 11-ое февраля, 2018, 13:00 – 17:30 час.

В программе:

•13:00 – 15:30 Обед и ознакомительные занятия с Раввином Warren Elf и командой Europia в St. Wilfrid‘s Chapel, Hulme (Europia)

•16:00 – 17:30 Экскурсия в Мечеть Khizra Masjid на Cheetham Hill и дискуссия с представителями сообщества Мечети.
Возможен перевод на различные Восточно-Европейские языки, включая Русский.

Как принять участие?

Регистрируйтесь на мероприятие «Встреча с Исламом», которое состоится в Воскресенье, 11-го февраля 2018, с 13.00 до 17.30, по приведённым ниже данным! Соучастие бесплатное. Для пользующихся общественным транспортом возможна компенсация за проезд. Число мест ограничено, поэтому настоятельно рекомендуем регистрироваться заблаговременно .

Контакт

Э-почта: Hannah.w@europia.org.uk

Сотовый, текст: 07548997948

Пожалуйста сообщите полное имя, возраст и почтовый код всех желающих зарегистрироваться.

 

 

Leave a Comment