Bulgarian contact

In these difficult times of Brexit Europia is here to support you in whichever way possible, below are a list of what we can do for you. Please write us a message in your language to make contact with us on Phone 03333058570 mobile 07777777777 or email us on hello@europia.org.uk.

 

В тези трудни времена, когато излизането на Великобритания от Европейският съюз  е факт , Юропия е тук да ви помогне с каквото е необходимо и възможно. По-долу е посочен списък с възможност за помощ от нас като може да ни пишете и на  вашият език. Може да се  свържете с нас на телефон 03333058570 или на мобилен :  07777777777 , както и на емайл: hello@europia.org.uk.

 

Europia Support (FREE-No charge):

 • How to apply for and deal with complications in Welfare Benefits and advice
 • Accompany you to important appointments. And Communicate on your behalf.
 • Give advice on problems with utility providers (gas electric, water, employer’s, school, etc.)
 • Legal Literacy Support (help with legal matters)
 • Explaining and understanding what is Hate Crime and Hate Incident
 • How to report Hate Crime and Hate incidents experienced by yourself or someone else you know (anonymously if required)

 

Помощ , предоставяна от Юропия Подпомоагане / без заплащане на каквито и да е такси/

 • Как да кандидатствате за Социални добавки и съвети при проблеми с кандидатстването и след това
 • Придружаване на важни срещи и преводаческа помощ
 • Съвети при проблеми с доставчици на услуги/газ, вода, училище, работодател и т.н.)
 • Правна помощ
 • Съвети и разяснения: какво е Престъпление от омраза/ основани на националност , религия / и последващ инцидент.
 • Как да съобщите за престъпления/ лично преживяни или за някого другиго/ на органите на реда / препоръчваме това винаги да става анонимно/.

Europia Academy:

 

 • English For You – every Friday from 6-8pm
 • Free English classes (where available)
 • Literacy English classes (how to write better)
 • Training on a variety of topics
 • Professional Communication Coaching (for people who speak fluent English but need support)
 • Looking for job including Employability skills, mock interview, etc.
 • Free training on Welfare Benefits in the U.K
 • Access to Education (what to do to study further in the U.K)
 • Volunteering – getting valuable work experience and references for when you apply for a job

 

Юропия Академия

-Курс по английски / всеки ден от 6 до 8 вечрта/

-Безплатни курсове по английски

-Курсове по грамотно писане на англиски език

-Обучения по различни теми

-Обучение за хора, които говорят високо ниво на английски/ но имат нужда от допълнителна помощ/

-Помощ при търсене на работа, както и курсове по Умения за работа, Как да се държим при интервю.

-Обучение по „ Социални добавки в Англия“

-Помощ за кандидатстване в образователната система / какво да учите, как да кандидатствате/

-Доброволчество

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram